KALENDARZ
 

 
         
 

Dekolog Bałtycki
Ograniczenie stosowania nawozów azotowych i fosforowych w rolnictwie.
Zakazanie stosowania detergentów z fosforanami w gospodarstwach domowych.
Wyznaczenie i uzyskanie 90% poziomu odzysku i recyklingu odpadów.
Zatrzymanie procederu zrzucania do Bałtyku ścieków ze statków i jachtów; rozbudowa we wszystkich portach urzadzeń służących do odbierania ścieków oraz jednoczesne nakładanie wysokich kar na statki i jachty zrzucające ścieki do Bałtyku.
Zatrzymane połowów wszystkich zagrożonych wyginięciem gatunków bałtyckich ryb oraz dostosowanie połowów innych ryb do poziomu, kiedy ich populacje odnowią się, gwarantujac ich samoodtwarzanie i przetrwanie.
Utworzenie rezerwatów morskich na Bałtyku wyłączajacych eksploatację przez człowieka i slużących zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu morza oraz odbudowie zasobów ryb, ochronie ssaków - fok i morświna.
Ograniczenie oraz zwiększenie bezpieczenstwa ruchu tankowców na obszarze Bałtyku, tworzących coraz większe zagrożenia katastrofą ekologiczna.
Obrona siedlisk nadmorskich - wydm, zatok, trzcinowisk, plaż przed niszczeniem przez dzialalność budowlaną, przemyslową i turystyczną.
Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się gatunków inwazyjnych w wyjatkowo wrażliwym Morzu Bałtyckim.
Wprowadzenie we wszystkich krajach nadbałtyckich prawnych i organizacyjnych rozwiązań powyższych problemów. 
 
link